Rodzina - die Familie

                                                       
                                                       die Familie - di familje


die Eltern - rodzice
das Familienmitglied - członek rodziny
die Mutter - matka
die Mutti - mama
die Frau - żona
der Mann - mąż 
die Kinder - dzieci
das Kind - dziecko
das Baby - niemowlę
der Sohn - syn 
die Tochter - córka
die Geschwister - rodzeństwo
die Schwester - siostra
der Bruder - brat
die Stiefmutter - macocha
der Stiefvater - ojczym
der Stiefsohn - pasierb
die Stieftochter - pasierbica
das Ehepaar - małżeństwo
die Ehefrau - małżonka
Ich liebe meine Familie. - Kocham moją rodzinę.
Hanen Sie Familie? - Czy ma Pani rodzinę?
Meine Familie ist nicht groß. - Moja rodzina nie jest duża. 
Sie besteht aus vier Personen. - Składa się z czterech osób.
Das sind: meine Muter, mein Vater, meine Schwester und ich. - Są to: moja mama, mój tata, moja siostra i ja.
Meine Familie besteht aus drei Personen. - Moja rodzina składa się z 3 osób.
Meine Familie wohnt in der Stadt. - Moja rodzina mieszka w mieście.

Meine Familie wohnt auf dem Lange. - Moja rodzina mieszka na wsi.
verwandt sein - być spokrewnionym
die Ehe schließen - zawrzeć związek małżeński
verheiratet sein - być żonatym
geschieden - rozwiedziony
ledig - stanu wolnego
allein - samotny
der  Single - singiel
die Patchworkfamilie - rodzina wychowująca dzieci z poprzednich związków
eine Familie gründen - założyć rodzinę

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! –...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.