Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty
und – i
in – w
zu – do
dass – że
dann – potem
sehr – bardzo
Alles Gute!  – Wszystkiego dobrego!
Bis dann! – Na razie!
Bleibe sitzen! Siedź! (tzn. nie wstawaj)
Das ist eine tolle Sache!  –  To (jest) świetna sprawa.
Das ist nett von dir / Ihnen / euch.  – To miło z twojej strony / Pańskiej strony / waszej strony.
Das kommt darauf an!  – O to chodzi!
Das kommt nicht in Frage!  – To nie wchodzi w grę.
Der Kopf tut mir weh.  – Głowa mnie boli.
Einen herzlichen Glückwunsch!  – Serdeczne życzenia / gratulacje!
Ein frohes Fest!  – Wesołego święta!
Ein glückliches Neues Jahr!  – Szczęśliwego Nowego Roku!
Entschuldige! / Entschuldigen Sie! / Entschuldigung!  – Przepraszam!
Er / sie ist da.  – On jest obecny. / Ona jest obecna.
Er hat Recht.  – On ma rację.
Er ist schon weg.  – Nie ma go.
Er kann Deutsch.  – On umie po niemiecku.
Er tut sein Bestes!  – On stara się. / Robi co w jego mocy.
Es macht mir Spaß.  – To sprawia mi przyjemność.
Es tut mir leid.  – Przykro mi.
Fass dich kurz!  – Streszczaj się!
fließend Deutsch sprechen  – mówić płynnie po niemiecku
Fröhliche Ostern / Weihnachten!  – Wesołych Świąt Wielkanocnych! / Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Gute Fahrt!  – Dobrej podróży!
Ich habe es eilig.  – Spieszy mi się.
Ich habe sie / ihn gern. – Lubię ją (ich) / go.
Ich mache mich an die Arbeit.  – Zabieram się do roboty.
Keine Ursache!  – Nie ma za co!
Lass mich in Ruhe!  – Zostaw mnie w spokoju!
Mach dir keine Sorgen!  – Nie martw się!
Mach dir's bequem!  – Rozgość się!
Mach's gut!  – Powodzenia!
Sei willkommen!  – Witaj!
So etwas!  – Coś takiego!
Tschüs!  – Cześć! / Żegnaj! (tylko jako pożegnanie)
Vielen Dank!  – Dziękuję bardzo! / Wielkie dzięki!
Viel Spaß!  – Dobrej zabawy!
Was fehlt dir / Ihnen?  – Co panu dolega?
Was für ein Stück wird gegeben?  – Co będzie grane? (teatr)
Was gibt's Neues?  – Co nowego?
Was ist los?  – Co się dzieje?
Was meinst du dazu?  – Co o tym sądzisz?
Was sagst du dazu?  – Co powiesz na to?
Weiter niemand.  – Nikt więcej.
Wer ist heute dran?  – Czyja dzisiaj kolej?
Wie geht's?  – Jak leci?
Wie heißt das auf Polnisch?  – Jak to się nazywa po polsku?
Wie steht das Spiel?  – Jaki wynik? (meczu / gry)
Wir machen uns gleich auf den Weg.  – Zaraz wyruszamy w drogę.
Was ist das?- Co to jest?
Das ist..- To jest.
Was bedeutet das?- Co to znaczy?
Was sagt er? - Co on mówi?
Was bedeutet das Wort? - Co znaczy słowo...?
Was ist dort? - Co tam jest?
Was steht dort geschrieben?- Co tam jest napisane?
Wo befindet sich? - Gdzie się znajduje?

aufstehen  aufszte-en - wstawać
liegen  ligen - leżeć
waschen  waszen – myć, prać
spielen – grać
gehen – iść
helfen – pomagać
essen – jeść
sehen – widzieć

kämmen kemen – czesać
putzen /pucen/ – sprzątać
einkaufen /ajnkaufen/ – kupować 
machen – robić
warten – czekać
telefonieren /telefoniren/ – telefonować
arbeiten /arbajten/ – pracować
kochen – gotować
bleiben /blajben/ – pozostać
anziehen /ancji-en/ – ubierać
ausziehen /auscji-en/ – rozbierać
zumachen cumachen - zamykać
aufmachen – otwierać
schneiden sznajden - kroić
heissen hajsen - nazywać się
Co to jest ? - Was ist das?
To jest. - Das ist..
Co to znaczy? - Was bedeutet das?
Co się dzieje?- Was ist los?
Co on mówi ?- Was sagt er?
Was bedeutet das Wort? - Co znaczy słowo...?
Was ist dort? - Co tam jest ?
Was steht dort geschrieben? - Co tam jest napisane? 
Wo befindet sich?- Gdzie się znajduje?
Wie heißt das auf Polnisch?- Jak to się nazywa po polsku? 
Ich kann nicht besonders Deutsch. - Niezbyt dobrze umiem niemiecki. 
Ich spreche nich gut Deutsch. - Nie mówię dobrze po niemiecku.  
Ich spreche nur ein wenig Deutsch.- Mówię po niemiecku tylko trochę.
Ich lerne Deutsch.- Uczę sie niemieckiego. 
Ich verstehe nicht.- Nie rozumiem
Es tut mir leid, ich verstehe nicht. - Przykro mi, nie rozumiem. 
Ich kann besser verstehen als sprechn.- Lepiej rozumiem, niż mówię.
Diese Sprache ist schwer zu erlernen. - Tego języka trudno się nauczyć.
Wo haben Sie Deutsch gelernt ? - Gdzie pan(i) nauczyła się języka niemieckiego?
Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. - Nie mogę wymówić tego słowa.
Ich habe in der Oberschule vier Jahre Deutsch gelernt. - Uczyłem się 4 lata języka niemieckiego w szkole średniej.
Muttersprache, Fremdsprache - Język ojczysty, język obcy.
Welche Fremdsprache kennen Sie ? - Jaki język obcy pan(i) zna?
Können Sie polnisz, englisch, deutsch, russisch? ( polnysz, englysz) - Czy umie pan(i) po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku ?
Verstehen (ferszte:en) Sie deutsch, rusisisch? - Czy rozumie pan (i) po niemiecku, rosyjsku?
Das ist ganz klar. -To jasne. 
Das stimmt. - Zgadza się.
Richtig -słusznie  
Genau - dokładnie                                                                                          

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! – N...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.