Dialogi- Was machst du jetzt, Helga? - Co teraz robisz Helga?
- Ich lerne Russisch. - Uczę się rosyjskiego.
- Bist du bald fertig ? - Będziesz zaraz gotowa? (kończysz już ?).
- Ja, bald. - Tak , zaraz.
- Gehen wir dann zu Anna? - Pójdziemy potem do Anny?
- Gern. - Chętnie.                                                              

Das ist ein Park. Der Park ist schön

Klaus:     Ist Rolf zu Hause?
Monika:  Nein,er ist nicht da.
Klaus:     Wo ist er?
Monika:  Er ist in der Bibliothek

Klaus: Wohin gehst du, Helga?
Helga: Ich gehe in den Park.
Klaus: Und Peter?
Helga: Peter geht in der Schule. 

Er hat immer viel Arbeit.

Klaus :   Karlheinz ist gar nicht zufriden.
Monika: Warum ist er nicht zufriden?
Klaus:    Er hat immer viel Arbeit, aber nur selten Geld.
Monika: Daran ist er doch selbst schuld.
Klaus:    Na klar, er ist so verschwenderisch.

er hat - on ma
er ist gar nicht zufriden - on jest bardzo niezadowolony
gar nicht - wcale nie
zufriden - zadowolony
warum?- dlaczego?
das Geld - pierniądze
daran ist

- Warum isst  du so wenig heute, Beate?- Beata dlaczego jesz dzisiaj tak mało?
- Ich habe keinen Appetit. - Nie mam apetytu.


Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! – N...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.