Najczęściej używane czasowniki niemieckie


DEUTSCHE VERBEN - czasowniki niemieckie

aufmachen – otwierać, otworzyć
aufstehen -  wstawać
assen - zostawić
anfangen – zaczynać
aussehen – wyglądać
ansehen – spoglądać, patrzeć, oglądać
arbeiten – pracować
anbieten – oferować
bedeuten – znaczyć
backen - piec, wypiekać
baden sich - kąpać się
beantworten - odpowiadać
benutzen - używać
beginnen - zacząć
bekommen – otrzymywać
bestehen – zdawać, istnieć
bilden – budować, tworzyć, kształcić
bleiben – zostać, pozostać
brauchen – potrzebować
bringen – przynosić
denken – myśleć
dürfen – mieć pozwolenie
ergeben – wynikać z czegoś
erkennen – rozpoznawać
erklären – wyjaśniać, tłumaczyć coś komuś
erzählen – opowiadać
erwarten – oczekiwać
fahren – jechać, prowadzić
fallen – upadać
finden – znajdować
fragen – pytać
folgen – iść za kimś, następować
führen – prowadzić
fühlen – czuć
geben – dawać
gehen – iść
gelten – być ważnym, obowiązywać
gewinnen – wygrywać
glauben – wierzyć, sądzić
gehören – należeć
halten – trzymać, zatrzymywać
heißen – nazywać się
haben – mieć
helfen – pomagać
kennen – znać
kommen – przychodzić, pochodzić
können – móc, umieć, potrafić
lassen – kazać, zostawiać, pozwalać,
laufen – biec, biegać
leben – żyć, mieszkać
lernen – uczyć się
lesen – czytać
liegen – leżeć
legen – kłaść
machen – robić
meinen – myśleć, sądzić, uważać
müssen – musieć
mögen – lubić
nennen – nazywać
reden – mówić, rozmawiać
sein – być
sagen – mówić, powiedzieć
schreiben – pisać
sehen – widzieć
sitzen – siedzieć
sollen – mieć powinność
spielen – grać, bawić się
sprechen – mówić, rozmawiać
stehen – stać
stellen – stawiać
suchen – szukać
tun – robić, czynić
treffen – spotykać
tragen – nosić
warten – czekać
werden – stać się, zostać
wissen – wiedzieć
wollen – chcieć
wohnen – mieszkać
verstehen – rozumieć
versuchen – próbować
vorstellen – przedstawiać
zeigen – pokazywać
ziehen – ciągnąć

                                             Präsens                                  Perfekt                                                     Futur I
                                            czas teraźniejszy                    czas przeszły dokonany                          czas przyszły
=======================================================================================
arbeiten arbajten – pracować                ich arbeite ich habe gearbeitet ich werde arbeiten
                                                           du arbeitest du hast gearbeitet  du wirst arbeiten
                                               er/sie/es arbeitet er/sie/es hat gearbeitet er/sie/es wird arbeiten
                                                          wir arbeiten wir haben gearbeitet wir werden arbeiten
                                                          ihr arbeitet ihr habt gearbeitet  ihr werdet arbeiten
                                                    sie/Sie arbeiten                  sie/Sie haben gearbeitet                                   sie/Sie werden arbeiten
                      

anrufen - telefonować, zadzwonić        ich rufe an
                                                          du rufst an
                                                 er/sie/es ruft an
                                                        wir rufen an
                                                         ihr ruft an
                                                         sie/Sie rufen an


Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! –...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.