Ich bin Seniorenbetreuerin von Beruf.- Z zawodu jestem opiekunką osób starszych.

Opowiadam o sobie.


Ich heiße Magda. - Nazywam się Magda.
Ich wohne in Bydgoszcz.- Mieszkam w Bydgoszczy.
Ich komme aus Polen.- Pochodzę z Polski.
Ich bin Polin. - Jestem Polką.
Ich bin 49 Jahre alt. - Mam 49 lat.
Ich bin verheiratet.- Jestem mężatką.
Ich habe 2 Kinder.- Mam dwoje dzieci.
Meine Tochter heißt Anna. - Moja córka nazywa się Anna.👧
und mein Sohn heißt Leszek.- Syn nazywa się Leszek.👦

Ich bin Seniorenbetreuerin von Beruf.


Zdania kierowane do seniora- opieka.

Ich bin Ihre neue Pflegerin.- Jestem pani nową opiekunką.
Ist alles in Ordung? - Czy wszystko jest w porządku?
Wie fühlen Sie sich heute? - Jak się Pan/Pani dzisiaj czuje?
Wie kann ich Ihnen helfen? - Jak mogę Pani/Panu pomóc?
Setzen Sie sich bitte. - Proszę wstać.
Soll ich beim Aufstehen.- Pomóc pani przy wstawaniu?
Stehen Sie bitte langsam auf. - Proszę powoli wstać.
Soll ich das Licht anmachen?- Czy włączyć światło?
Soll ich das Licht ausmachen?- Czy wyłączyć światło?
Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. - Pomogę Panu/Pani przy wstawaniu.
Darf ich das Fenster aufmachen?- Czy mogę otworzyć okno?
Ich decke Sie mit der Wolldecke zu.- Okryję Pana/Panią kocem.
Haben Sie gut geschlafen? - Dobrze Pani spała?
Zwroty i zdania kierowane do podopiecznego - jedzenie.


Möchten Sie etwas essen? - Czy chciałby Pan/Pani coś zjeść?
Möchten Sie etwas trinken? - Czy chciałby Pan/Pani coś wypić?
Was möchten Sie essen? - Co chciałby Pan/Pani zjeść?
Was möchten Sie trinken? - Co chciałby Pan/Pani wypić?

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! – N...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.