die Hausarbeit - Prace domowe

Ordnung machen - robić porządek
Geshirr spülen  - zmywać naczynia
aufräumen - sprzątać
staubsaugen -odkurzać
Blumen gießen - podlewać kwiatki
den Mülleimer leeren dejn mylajma lejren – opróżnić kosz na śmieci
Müll wegbringen -wyrzucać śmieci
den Boden reinigen dejn bodn rajnign – umyć podłogę
Einkäufe machen - robić zakupy
das Bett machen -ścielić łóżko
den Tisch decken - nakrywać stół
den Tisch abräumen -sprzątać ze stołu
zum Markt gehen - iść na targ
den Rasen mähen - kosić trawę
die Hausaufgaben machen - robić prace domową
das Frühstück/ Mittagessen/ Abendessen vorbereiten- przygotować  śniadanie/ obiad/ kolację
kochen - gotować
den Tisch abräumen- sprzątnąć ze stołu
den Haushalt führen- prowadzić gospodarstwo domowe
die Wohnung sauber machen- sprzątać mieszkanie
die Wohnung aufräumen- sprzątać mieszkanie
den Teppich klopfen- trzepać dywan
aufhängen – wieszać
aufräumen – sprzątać
bügeln – prasować
einkaufen – robić zakupy
kochen – gotować
Ordnung machen – robić porządki
sauber machen – czyścić
spülen / abwaschen – zmywać
Staub saugen – odkurzać
die Mahlzeit zubereiten – przyrządzać posiłek
waschen – prać
wischen – wycierać
wegbringen – wynosić
Einkäufe machen - robić zakupy
mit dem Hund spazieren gehen – iść z psem na spacer
die Tiere füttern – karmić zwierzęta
den Hund baden – kąpać psa
Fenster putzen – myć okna
ansaugen – odkurzać
Blumen gieβen – podlewać kwiaty
bügeln – prasować
einkaufen - robić zakupy
Wäsche waschen – robić pranie
aufräumen – sprzątać
Teppiche klopfen – trzepać dywany
Gardinen aufhängen – wieszać firany
Wäsche aufhängen – rozwieszać pranie
Müll heraustragen – wynosić śmieci
den Müll herauswerfen – wyrzucać śmieci

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! – N...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.