Verneinung, Ablehnung - zaprzeczenie, odmowa

Nein - nie
Nein, das ist nicht so. - Nie, to nie tak.
Man darf nicht. - Nie można.
Es ist verboten. - Nie wolno.
Es ist ausgeschlossen. - Wykluczone.
Ich will nicht. - Nie chcę.
Ich weiß nicht. - Nie wiem.
Nein, ich kann nicht. - Nie , nie mogę.
Das ist nicht möglich. - To niemożliwe.
Bitte das zu unterlassen. - Proszę tego nie robić.

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! – N...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.